תכנון פיננסי גבי פרנקל

תכנון פיננסי גבי פרנקל

שירות לקוחות

שירותים נוספים שניתן לקבל

מס והחזרים

  • דוחות לעצמאים – חוות דעת שניה
  • בדיקת שומות
  • החזרי מס לשכירים

דוחות לחברות

  • ביקורת שנייה על דו"ח שהוגש 
  • בדיקת החזרי מס מעסיקים, ביטוח לאומי ומס הכנסה 
  • בדיקת החזרי פרמיות בעודף לחברות ביטוח, גמל והשתלמות
  • פנסיה תקציבית לבעלי שליטה

זמני מענה לפנייה

מס"ד
פעולה
יוזם הפעולה
מחיר לפני מע"מ
מחיר כולל מע"מ
1
איתור כספים רדומים – איתור והשבה: כספים פנסיונים כספים בנקאיים מלוות מדינה אגחים אפס
לקוח
15% בתוספת מע"מ
2
החזרי מס טיפול בהגשת דוחות שנתיים לשכירים – 1.החזרי מס לשכיר ותשלום עפי הצלחה. 2. חובת הגשת דוח לשכיר (גובה הכנסה / פריסת מס וכו׳) 3. גילוי מרצון. 4.חו״ד שנייה לדוחות שנתיים ותיקוני שומה.
לקוח
15% מהחזר מס לשכיר או 1500 ₪ הגשת דו"ח לעצמאי.
3
תכנון פרישה – ליווי פרישה מלא * בדיקת תשלומי מעסיק פיצויים/ צבירת תגמולים. * בדיקת חבות מס ואופציה להקטנה ו/או פטור. * כדאיות היוון או רצף. * כדאיות המשך עבודה עם/בלי דחיית קצבת ביטוח לאומי . * כדאיות פרישה מוקדמת או מאולצת רפואית. * הגשמת חלומות בפנסיה (בחינה כלכלית)
לקוח
החל מ-4500 ₪ תכנון פרישה כולל ייצוג.
4
תכנון פיננסי הוליסטי C.F.P – מיפוי תכנון ויישום ב-4 מימדים 1. בדיקת צבירות פיננסיות הון וקצבה 2.הבטיי מס ותכנון מס 3. העברה בין בני זוג ובינדורית 4. נדלן מגורים /מניב/ לא מניב. העבודה נערכת בהתאם למטדולוגית תכנון פיננסי בינלאומי והמתכנן עומד בסטנדרטים מחמירים לטובת הלקוח.
לקוח
350 ₪ לשעת עבודה בתוספת מע"מ
מס"ד
נושא הפנייה
זמן תגובה
הערות
1
פנית לקוח לקבלת מידע או הסברה או הכוונה
עד 2 ימי עסקים
מתן מענה ענייני ראשוני בגין פניה שהתקבלה בכתב – במייל / פקס/ דואר או בפניה טלפונית לנציג שירות הכוללת מענה אנושי
2
פנית לקוח (קיים או לשעבר) לצורך קבלת אישור או מסמך הנמצא ברשותנו
עד 7 ימי עסקים
3
פנית לקוח לקבלת אישור או מסמך הנמצא ברשות הגופים המוסדיים, הנוגע למוצרים שבגינם נרכש שירות מיועץ פנסיוני
זמן סביר
בהתאם לתשובת הגופים המוסדיים, בכפוף להוראות כל דין
4
פנית לקוח להעברת בקשה לביצוע פעולה או שינויים במוצרי ביטוח או במוצרי החיסכון הפנסיוניים או הפיננסיים שבגינם רכש שירות מיועץ פנסיוני
תוך זמן סביר
בהתאם לתשובת היצרנים, בכפוף להוראות כל דין
5
בקשת לקוח לתיאום פגישה או שיחה עם עם יועץ פנסיוני
עד 7 ימי עסקים
תתואם פגישה במשרדי החברה ו/או פגישה וירטואלית ו/או שיחה טלפונית עם יועץ פנסיוני, בשעות הפעילות כמפורט לעיל
6
פנית לקוח בעניין תביעה מתוכנית פנסיוניות בגינה רכש הלקוח שירותים
עד 7 ימי עסקים
מתן מידע אודות זכויות הביטוח של הפונה, דרכי הפעולה העומדים בפניו, ולאחר מכן המשך מעקב אחרי תגובת היצרנים