תכנון פיננסי גבי פרנקל

תכנון פיננסי גבי פרנקל

שירות תיכנון פיננסי

שירות תיכנון פיננסי - ניצול אופטימלי של המשאבים שצברת

ששת השלבים שיבטיחו לך ניצול אופטימלי של המשאבים להגשמת כמה שיותר חלומות:

הכרות

בשלב זה המתכנן הפיננסי יאזין לך וילמד על התוכניות, הרצונות והחלומות שלך לתקופת הפרישה.
יחד תארגנו סדרי עדיפיות ולוחות זמנים רצויים, במטרה לנצל את הכספים והנכסים בצורה מיטבית.

שלב 01
שלב 02

הקשבה

בשלב זה המתכנן הפיננסי מכיר אותך מבחינה פיננסית.
בעזרתך ובעזרת כלים שפותחו בשנים האחרונות הוא ימפה את כל הכספים והרכוש השייכים לך
(אנשים רבים לא מודעים לכל התוכניות שלהם).

גיבוש תכנית פיננסית

בשלב זה המתכנן הפיננסי ימפה את כל הנכסים הפנסיוניים והפרטיים שלך בתמונה אחת, ינתח את ההוצאות צפויות בתקופות שונות, יבדוק הגנות מפני סיכונים שונים, ימליץ על נכסים מניבים להשקעה, ויתזמן את מימוש הנכסים לצורך ניצול הטבות מס ותשואות מקסימליות, לעתים תוך הצגת מספר דרכי פעולה אפשריות.
הכל במטרה ליישם בצורה מיטבית את התוכנית והרצונות שהצבת בשלב 2 ושמירה על רמת החיים אליה הורגלת.

שלב 03
שלב 04

הצגת התכנית

בשלב זה המתכנן הפיננסי יישב אתך על כל פרטי התכנית, יסביר לך את מצבך הפיננסי ואת הצעדים עליהם הוא ממליץ בתוכנית שגיבש. לאחר שתבחר את דרכי הפעולה שלך ותאמץ את פרטי התוכנית, הגיע הזמן ליישומה.

הפעלת התוכנית

בשלב זה המתכנן הפיננסי יפעל (באמצעות ייפוי כח) בשמך מול הבנקים, חברות השקעות, חברות ביטוח וגורמים נוספים, לצורך יישום התוכנית עליה החלטתם.

שלב 05
שלב 06

שירות מתמשך

החיים הם דבר דינמי, ותוכניות הן בסיס לשינויים. השירות המתמשך כולל פגישת בקרה שנתית, וידוא שהדברים מתנהלים על פי התוכנית והחלטה על שינויים בהתאם לצורך.

הכרות

בשלב זה המתכנן הפיננסי יאזין לך וילמד על התוכניות, הרצונות והחלומות שלך לתקופת הפרישה. יחד תארגנו סדרי עדיפיות ולוחות זמנים רצויים, במטרה לנצל את הכספים והנכסים בצורה מיטבית.
שלב 01

הקשבה

בשלב זה המתכנן הפיננסי מכיר אותך מבחינה פיננסית. בעזרתך ובעזרת כלים שפותחו בשנים האחרונות הוא ימפה את כל הכספים והרכוש השייכים לך (אנשים רבים לא מודעים לכל התוכניות שלהם).
שלב 02

גיבוש תכנית פיננסית

בשלב זה המתכנן הפיננסי ימפה את כל הנכסים הפנסיוניים והפרטיים שלך בתמונה אחת, ינתח את ההוצאות צפויות בתקופות שונות, יבדוק הגנות מפני סיכונים שונים, ימליץ על נכסים מניבים להשקעה, ויתזמן את מימוש הנכסים לצורך ניצול הטבות מס ותשואות מקסימליות, לעתים תוך הצגת מספר דרכי פעולה אפשריות. הכל במטרה ליישם בצורה מיטבית את התוכנית והרצונות שהצבת בשלב 2 ושמירה על רמת החיים אליה הורגלת.
שלב 03

הצגת התכנית

בשלב זה המתכנן הפיננסי יישב אתך על כל פרטי התכנית, יסביר לך את מצבך הפיננסי ואת הצעדים עליהם הוא ממליץ בתוכנית שגיבש. לאחר שתבחר את דרכי הפעולה שלך ותאמץ את פרטי התוכנית, הגיע הזמן ליישומה.
שלב 04

הפעלת התוכנית

בשלב זה המתכנן הפיננסי יפעל (באמצעות ייפוי כח) בשמך מול הבנקים, חברות השקעות, חברות ביטוח וגורמים נוספים, לצורך יישום התוכנית עליה החלטתם.
שלב 05

שירות מתמשך

החיים הם דבר דינמי, ותוכניות הן בסיס לשינויים. השירות המתמשך כולל פגישת בקרה שנתית, וידוא שהדברים מתנהלים על פי התוכנית והחלטה על שינויים בהתאם לצורך.
שלב 06

לכל שאלה או קבלת פרטים נוספים